Startsida
Om Scandoc
Medarbetare
Uppdrag
Sök jobb intresseanmälan
Sök personal
Miljöpolicy
Kontakt
 

Miljöpolicy

Scandoc är miljöcertifierat enl. ISO 14001 sedan 28/12, 2011.

Scandocs verksamhet skall tillgodose och värna om en långsiktig och uthållig användning av resurser
genom att:

  • Företaget ska kännetecknas av ett personligt miljöengagemang som skall leda till ständiga förbättringar.
  • Kunskap om miljölagar samt andre krav som ställs från samhället/kommuner där företaget har verksamhet skall vara hög
    och företaget skall alltid uppfylla dessa.
  • Kontinuerlig och systematiskt arbeta med de av samhället ställda mlijö- och även då lokalt av kommunen ställda krav.
  • Företagets miljöarbete skall präglas av kretsloppsförfarande samt förebyggande av föroreningar som därmed skall leda till
    minskad miljöbelastning.
  • Öppet redovisa och informera om verksamhetens miljöarbete.


 
 
Scandoc AB   |   Paradisgatan 8   |   281 33 Hässleholm   |   Tel: 0451-57020   |    E-post: jobba@scandoc.nu